Egtved Idræts- & Multicenter

Halbestyrelsen

Vision


Bestyrelsen arbejder ud fra at centret skal være samlingspunktet for de idræts- og fritidskulturelle oplevelser i Egtved og omegn, hvor mange forskellige former for idrætter skal kunne finde sted. Der skal være plads til både små og store idræts- og kulturarrangementer. Centret skal være et naturligt værested for børn og voksne, hvor alle kan udfordres både i og uden for den organiserede idræt og kultur. Centret skal være det naturlige valg ved foreningers, institutioners og virksomheders arrangementer. Centrets cafeområde skal indbyde til socialt samvær.


Mål for bestyrelsen


At have en handlekraftigt bestyrelse som sætter retning for centerets brug, således at private, foreninger, virksomheder og institutioner kan få en unik oplevelse i centret. Bestyrelsen vil dels arbejde for gode rammebetingelser for centrets kontraktbesiddere og dels arbejde for at have en sund og ansvarlig driftsøkonomi.

Bestyrelsen

LARS BANG

Formand

Mobil: 3058 1904

KIRSTEN JENSEN

Sekretær - valgt af Skytteforening

Mobil: 2345 1733

AKSEL HAMER HANSEN

Bestyrelsesmedlem - valgt af EIF

Mobil: 4041 4359

PER G. AHRENSBERG

Bestyrelsesmedlem - valgt af EIF

Mobil: 2174 0986

TOMAS DAHL

Bestyrelsesmedlem - rep. fra Egtved Skole

Mobil: 2324 4233

Michael Mortensen

Bestyrelsesmedlem - rep. Vingsted Svømmeklub

Mobil: -

Christian Dall

Bestyrelsesmedlem

send mail

Mobil:

ESBEN JOHANSEN

1. Suppleant - valgt af EIF

Mobil: 2077 3772