Egtved Idræts- & Multicenter

Svømmehal

Priser og Åbningstider

Åbningstider udenfor ferie 

Åbningstider i ferie & helligdage 

Børn 0-1 år

Gratis


Børn 2-15 år

Dagsbillet

30

kr.

10 turskort

250

kr.

6 måneder

700

kr.

12 måneder

1200

kr.

Unge over 16 år og voksne

Dagsbillet

50

kr.

10 turskort

450

kr.

6 måneder

1200

kr.

12 måneder

2000

kr.

incl. morgensvømning

Morgensvømning

Dagsbillet

50

kr.

10 turskort

325

kr.

12 måneder

1500

kr.

Dagsbilletter og 10 turs kort kan kun købes i caféen

Jobs i svømmehallen

Abonnementer

Abonnement bestilles ved at:

 • Opret dig som ny bruger her på siden. (Det koster 50 kr.)
 • Vælg et kontingent (Abonnenment fornyes automatisk, hvis det ikke afmeldes)

Abonnementer 3 - 15 år

Abonnementer 16+ år

Abonnementer Morgensvømning

Ordensregler i svømmehallen

 • Alle, der opholder sig i og omkring Egtved Idræts- og Multicenter, skal følge personalets anvisninger.

 • Omklædningsrum og svømmehal er mobilfrie zoner.

 • Omklædningsrum og svømmehal er barfodsområder. Sko fra badende og gæster skal placeres i skoreolen på gangen. Gæster har bare fødder i svømmehallen.

 • Svømmehal og omklædningsrum er glasfri zone.

 • Svømmehallen må kun benyttes efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad. Rent badetøj tager du på efter afvaskning.

 • Badehætte eller vådt hår er et krav, inden du hopper i bassinet.

 • Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny.

 • Børn under 3 år skal bruge både svømmeble og Happy Nappy. Happy Nappy kan købes i Cafe 6040.

 • Børn i skolealderen skal bruge samme køns omklædning.

 • Personer, der lider af smitsomme sygdomme må ikke anvende badeanlægget, fx diarre, forkølelse, fodvorter, øjen- og ørebetændelse samt hepatitis A.

 • Du skal kunne svømme 25 m for at være på det dybe vand.

 • Spring fra 1-meter vippen med bælte foregår under forældreopsyn.

 • Personligt udstyr som badehætte, svømmebriller og -fødder må medbringes i svømmehallen.

 • Svømmehallens udstyr kan lånes, hvis livredderne finder det forsvarligt, alt efter antal badegæster og aktivitet i bassinerne.

 • I weekender er der altid plads til både leg og svømmere. Livreddernes anvisninger skal følges.

 • 15 minutter efter lukning af bassin/endt træning skal omklædningsrum være forladt.

 • Glemte sager lægges i skabet ved omklædning 4-7. Sokker, undertøj og shampoo smides ud. Glemt tøj opbevares i en måned, hvorefter det gives til velgørenhed. Glemte værdigenstande gemmes på kontoret.

 • Ryd op efter dig selv.

 • Mad og drikkevarer købes og nydes i Cafe 6040.

 • Hjertestarteren er i indgangspartiet til svømmehallen.

 • Ved brand er samlingsstedet ved flagstangen på parkeringspladsen.

 • Ved akutte hændelser kaldes alle op af vandet.

Hygiejne regler

Gennem omfattende undersøgelser er det konstateret, at den væsentlige forurening i badevandet, kommer fra svømmeren selv. Specielt fra endetarm, kønsorganer, armhuler m.m. Det er derfor meget vigtigt, at svømmerne er omhyggelige med afvaskningen. Det skal ske med sæbe, og selvfølgelig uden badetøj. Reglerne er:

 • Personer med åbne sår må ikke benytte svømmehallen.
 • Smykker bæres på eget ansvar. Hvis smykkerne forsvinder i bassinet, er de væk for evigt.
 • Badetøjet skal være rent.
 • Toilettet skal benyttes inden afvaskning.
 • Anvendelse af bassinet må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad.
 • Håret skal skylles i forbindelse med afvaskning, eller man skal anvende badehætte.
 • Efter toiletbesøg skal der ske afvaskning på ny. 

Babyer/Børn

Børn under 3 år eller med behov skal bruge både svømmeble og Happy Nappy blebuks. (Kan købes i caféen)

Drukneulykker, opsyn og sikkerhed

Det er sjovt, men altid farligt at lege ved og med vand. Det være sig udendørs, ved hav eller sø, som indendørs i en svømmehal.

Hvert år drukner der børn og voksne i landets svømmehaller - og du kan selv gøre noget for, at det ikke sker. Lad aldrig dine børn være uden opsyn, når I er i svømmehallen. Et øjebliks uopmærksomhed er nok til, at det går galt.

Svømmehallens personale gør alt, hvad der er muligt for at undgå, at der sker drukneulykker.

Vores dygtige livreddere er klar til at hjælpe dig, når du er i svømmehallen, men husk, at man altid selv har pligt til at holde opsyn med sine børn, familie og venner.

Ophold i svømmehallen og omklædningsrum foregår på eget ansvar.

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. Det ansvar skal du ikke placere hos andre, heller ikke større søskende. Gør du det, er dine børn i risikogruppen.

Faremomenter

Svømmehallens livreddere har opmærksomheden samlet om de gæster, der er i hallen. Ikke kun dem, der er i vandet, men også dem, som bevæger sig på bassinkanten. De kan nemlig også komme til skade eller gøre skade på andre, fx ved at springe i vandet fra siderne og ramme de svømmende.


Der kan opstå forskellige former for skader i en svømmehal, primært fald på fliserne. Fliserne i svømmehallen er skridsikre, og alligvel opstår der en risiko for fald, når badende løber i svømmehallen. Derfor nedsætter vi risikoen for ulykker, når badende gæster altid går. De almindelige skader er tandskader, næseblod, flænger, besvimelse, hedeslag (sauna), benbrud, armbrud og hjernerystelse.


Tidligere drukneulykker har vist, at en drukneulykke opstår:

 • Hvis man med tvang holder hinanden nede under vandet.
 • Når badende skubber hinanden.
 • Når badende gæster konkurrerer i at holde sig under vand i længst tid.
 • Når en ikke habil svømmer bliver svømmet ned eller ind i.
 • Når ikke habile svømmere ikke holdes under opsyn af pårørende.
 • Når en badende, fx får et ildebefindende.
 • Når badende hopper på hovedet i den lave ende.
 • Når en snorkel anvendes af uerfarne. 

Fodvorter

Fodvorter sidder ofte på trykstederne i fodsålen og er fremtrædende med en hård randzone og et blødere centrum. Fodvorter kan være ømme og give smerter ved gang. De almindelige steder, hvor der er størst mulighed for at blive smittet, er i bruserum og generelt fugtige steder.

Smittekilden er virusholdige celler, og inkubationstiden er 5-6 måneder. Hvis vorterne ikke kommer under behandling, forsvinder de i løbet af 3-6 måneder. Er man blevet smittet, bør man straks få behandlet vorterne, da man så kan undgå at smitte andre.

Personer med fodvorter må kun benytte omklædningsrum og svømmebad, når disse er under behandling.

Epilepsi

Folk med epilepsi er en udsat gruppe, når de bader. Ha’ derfor en ven med til at holde øje.

Et epileptisk anfald udløst i vand vil altid medføre, at vedkommende går til bunds

Livredderens tilstedeværelse og opgaver

 • Livredderne er uddannede og trænede i at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt.
 • Livredderen minimerer risikoen for, at en nærdrukneulykke får en tragisk udgang.
 • Livredderen kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude.
 • Livredderen er trænet i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr.
 • Livredderen kan - og skal ikke - garantere alle badenes sikkerhed.
 • Livredderen er ikke en garanti for, at der ikke sker en drukneulykke.
 • Livredderen i vores svømmehal har i løbet af arbejdsdagen også andre opgaver, som rengøring, kontroltjek af vandet, oprydning mv. Det er en del af deres job. Vores livreddere har praktisk bestået DSLF’s livredderprøve samt kendskab til bjærgning, og de har gennemført førstehjælpskursus med hjertemassage. En gang om året bliver livredderens færdigheder gennemprøvet af en autoriseret dommer, udpeget af hallens centerleder. 

Hvordan opdages den druknede?

Erfaringer viser, at det oftest er en af de badende gæster, der svømmer frem og tilbage, som først får øje på en forulykket person på bunden - og tilkalder livredderen.

Sikkerhedsudstyr

Svømmehallen har meget teknisk sikkerhedsudstyr. Der er en hjertestarter, varmetæppe, iltmasker, båre samt en medicinsk kuffert, der kan anvendes under lægens anvisning.

 

Vil du vide mere om svømmehallens sikkerhedssystem eller livreddernes færdigheder - så kontakt os. Vi viser gerne det hele frem og svarer på eventuelle spørgsmål.